Maskrosen tillhör de allra bästa biväxterna och ger mycket av både pollen och nektar. Bin och humlor behöver bådadera för att komma igång nu på våren, särskilt när det det är lite kallare.

Maskros 2021
(c) Morkarla Bigårdar AB

Gör en insats för pollinatören, och låt maskrosorna blomma.

Följ oss: