Vi har bin av rasen Carnica (Apis mellifera carnica), även kallad krainerbi.

  • Ursprungligen ett bergsbi som är anpassat till långa hårda vintrar, korta vårar och heta somrar.
  • Rasen kännetecknas av en medelstor och slank kropp.
  • Färgen är mörk med silvergrå rander på bakkroppen.
  • Antalet övervintrande bin är relativt litet.
  • Snabb vårutveckling.
  • Bina sitter lugnt på kakorna och är godmodiga.
  • Kan väll utnyttja en sparsam vegetation.

Du kan läsa mer om carnicabin på: