REKO står för REjäl KOnsumtion och är som en lokal marknad online. Utlämning sker vid ett specifikt tillfälle och endast av förbeställda varor. REKO är ett roligt sätt att handla lokalproducerade produkter där du handlar av den som själv har odlat, fött upp eller förädlat produkten som du köper.

Tack vare gemensamma utlämningstillfällen kan producenter smidigt sälja produkter utan svinn och konsumenter kan smidigt köpa lokalproducerat utan mellanhänder.

Följ oss: