Producera honung som smakar och doftar växter och blommor i närheten där du bor, och samtidigt hjälpa bönderna i trakten pollinera sina åkrar, bärbuskar och fruktträd är drömmen vi håller på att förverkliga.

Vi är Johan och Monique Widingsjö och tog 2020 steget från hobbybiodling i en liten skala till yrkesbiodling. Ett stort steg gjordes när vi köpte en gård i Morkarla socken där det finns utrymme att växa. Här kommer vi ha ett antal bigårdar och det mesta av vår verksamhet.

Vi är medlem i: