Producera honung som smakar och doftar växter och blommor i närheten där du bor, och samtidigt hjälpa bönderna i trakten pollinera sina åkrar, bärbuskar och fruktträd är drömmen vi håller på att förverkliga.

Vi är Johan och Monique Widingsjö och tog 2020 steget från hobbybiodling i en liten skala till yrkesbiodling. Ett stort steg gjordes när vi köpte en gård i Morkarla socken där det finns utrymme att växa. Här har vi ett antal bigårdar och det mesta av vår verksamhet.

Verksamheten startades 2017 som hobbyverksamhet och bedrivs sedan 2020 i företagsform. Antalet samhällen har växt kontinuerligt och företaget befinner sig i en expansionsfas.

Biodlingen bedrivs så långt som möjligt med ekologiska metoder, dock inte helt enligt KRAV Honung eller IP Sigill Biodling. Merparten av bigårdar finns på ekologiskt brukad mark.

Johan är utbildad yrkesbiodlare,
Monique är utbildad yrkesbiodlare med gesällbrev

Vi är medlem i: