Glad Påsk

Ägnade en del av dagen att skriva och publicera Bidraget nr. 3-2021 för Sollentuna Biodlarförening där jag är ordförande. Blev riktigt nöjd.

Du kan läsa den på https://sollentunabiodlare.se/index.php/2021/04/01/bidraget-nr-3-2021/

Följ oss: