Idag började vi behandla kupporna med oxalsyra mot varroa.Varroakvalstret är en parasit som lever på honungsbin. Kvalstret, som lever av binas blodvätska (hemolymfa), angriper både vuxna bin och biyngel. Om inte varroakvalstren bekämpas dukar samhället under inom några få år.

(källa: https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/bihalsa/bisjukdomar-och-parasiter/varroa/)

Följ oss: