Vi har tagit steget från att hålla bin i liten hobbyskala till att utöka och ha biodling som en yrkesverksamhet. Som ett led i detta har vi införskaffat en gård i Morkarla socken i Östhammars kommun i nordöstra Uppland. Här kommer vi ha ett antal bigårdar och det mesta av vår verksamhet.

Följ oss: